MEAM, Museu Europeu d’Art Modern

Manifest en favor d’un nou concepte
per a l’Art Contemporani

En el mes de juny de 2011, el MEAM va poder finalment obrir les seves portes, sota el patrocini de la “Fundació dels Arts i els Artistes”, fundació creada en 2005 per a la promoció dels artistes figuratius. El MEAM es convertia així en la primera i més directa plasmació material d'una trajectòria de treball i esforç que la Fundació ha mantingut des dels seus inicis. La inauguració del Museu no és la fi de cap etapa, sinó que va ser l'inici d'una trajectòria que, en poc temps, ha arribat a tenir influència en amplis sectors de l'art contemporani internacional.

L'obertura de portes d'aquest Museu ha suposat un punt d'inflexió en el nivell de penetració de l'art figuratiu en amplis sectors de la societat actual, i ha generat un canvi de perspectiva en molts professionals de l'art, que comencen a entendre que l'art del nostre segle necessita ja de nous plantejaments i noves metes, molt desvinculats de cànons i tòpics heretats del segle anterior.José Manuel Infiesta

Fundador del MEAM i de la Fundació de les Arts i els Artistes.

La nostra filosofia

© 2023 MEAM Museum. All rights reserved.